مهلت مشروط به اروپا

می‌توانیم کوس رسوایی آمریکا را به خاطر بدعهدی درباره توافق بین‌المللی برجام بزنیم و دنیا از این پس خواهد دانست که با آمریکایی‌ها نمی‌توان به توافق رسید.

آخرین اخبار گیشه