آمریکا چطور جای انگلیس را در اقتصاد ایران گرفت

اصل 4 ترومن ابزاری اقتصادی بود تا سیاست و حکومت ایران دست نشانده و وابسته آمریکا شود. واردات صدها الاغ قبرسی از قِبَل اصل 4 ترومن نشانگر عزم آمریکایی‌ها برای تحقیر مردم ایران بود.

آخرین اخبار گیشه