اهدای رایگان فانتوم‌های ایران به اردن

حکومت به ظاهر «مقتدر» پهلوی، حتی در مورد فروش نفت و گاز و یا نوع معامله تجهیزات نظامی خود باید از آمریکا اجازه می گرفت.

آخرین اخبار گیشه