وقتی تصویر اشتباهی تیتر یک روزنامه می‌شود

بسیاری از صفحات مجازی و حتی روزنامه صبح کشور، تصویر اشتباهی از دنیا ویسی دانش‌آموزی که به تازگی جانش را از دست داد، منتشر کردند.

آخرین اخبار گیشه