همنشین حافظ شیرازی، تهرانگردی کنید

در این آخر هفته می‌توانید در پارک شهر رازهای مگوی جنگ‌های جهانی را بشنوید، به تماشای شاهنامه‌خوانی و نقالی کودکان بنشینید و قبل از شب یلدا حافظ خوانی کنید.

آخرین اخبار گیشه