بهشت جای شما نیست!

اسماعیل زمانی که در حلب زخمی می شود همان شب خواب عجیبی می بیند اما برای هیچ کسی تعریف نمی‌کند.

آخرین اخبار گیشه