تتلو، از خبرگزاری‌فارس تا بی‌بی‌سی فارسی

ممکن است بگوئید خبرگزاری فارس و آقای رئیسی فراتر از یک مهمان رسانه ای تحویلش گرفتند. حرف درستی است. اما چرا فراتر؟ مبنای کار چه بود؟

آخرین اخبار گیشه