قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

سه دولتی که از جدایی کردستان از عراق حمایت می‌کنند، کدامند؟

یک روزنامه لبنانی، سه دولت در منطقه را از حامیان طرح همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان از عراق، معرفی کرد و انگیزه آنها را تسویه‌حساب‌ با تهران، بغداد و آنکارا دانست.

آخرین اخبار گیشه