قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

طرح جدید آمریکا در شمال سوریه صدای معارضان این کشور را نیز درآورد

رئیس هیأت معارضان دولت سوریه در گفت‌وگوهای ژنو، از طرح آمریکا برای تشکیل ارتشی در شمال سوریه انتقاد کرد و گفت که این طرح منجر به تجزیه این کشور خواهد شد.

آخرین اخبار گیشه