رئیس جمهور پاکستان وارد «دوشنبه» شد

رئیس جمهور پاکستان به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی «آب برای رشد پایدار» وارد پایتخت تاجیکستان شد.

آخرین اخبار گیشه