تعیین 19 ژوئیه به عنوان روز «مبارزه با آپارتاید اسرائیل»

پس از تصویب قانون موسوم به «کشور یهودی»، یکی از سازمان‌های سیاسی عربی در فلسطین اشغالی، روز 19 ژوئیه را به عنوان روز «مبارزه با آپارتاید اسرائیل» اعلام کرد.

آخرین اخبار گیشه