رئیس جمهور تاجیکستان «تاشکند» را به قصد «دوشنبه» ترک کرد

رئیس جمهور تاجیکستان که در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به ازبکستان سفر کرده بود این کشور را به قصد «دوشنبه» ترک کرد.

آخرین اخبار گیشه