بهبود روابط با افغانستان در دستور کار «اسلام آباد» است

وزیر امور خارجه جدید پاکستان گفت: با پیام صلح و دوستی به «کابل» سفر می‌کنم و مطمئنا با تغییر شیوه گذشته، روابط نوین با این کشور برقرار خواهد شد.

آخرین اخبار گیشه