بیش از 30 هزار شهروند ترکمنستان ممنوع الخروج هستند

در فهرست‌ ممنوع الخروج نهادهای امنیتی ترکمنستان بیش از 30 هزار شهروند این کشور قرار دارند.

آخرین اخبار گیشه