بررسی چشم انداز توسعه روابط تاجیکستان و چین در «دوشنبه»

مقامات ذیربط تاجیکستان و چین در نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری و اقتصادی در شهر «دوشنبه» چشم انداز توسعه پروژه های مشترک میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

آخرین اخبار گیشه