تشدید اعتراض اردنی‌ها به خرید گاز رژیم صهیونیستی

مردم اردن در ادامه اعتراضات به خرید گاز از رژیم صهیونیستی، مانع فعالیت کارگران برای احداث خط لوله گازرسانی در استان اربد واقع در شمال اردن شدند.

آخرین اخبار گیشه