اثبات قانون اول نیوتن با اسپینر در فضا

زمان فیلم : 01:04

آخرین اخبار گیشه